Politica de confidențialitate

1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Confidențialitatea și securitatea informațiilor dvs. sunt foarte importante pentru noi. Indiferent dacă vizitați site-ul nostru, rezervați o cameră sau utilizati alte servicii ale companiei noastre dorim să vă informăm despre modul în care folosim informațiile și despre alegerile Dumneavoastră.

Datele cu caracter personal se refera la orice informatii care pot fi utilizate pentru a va indentifica sau pentru a va contacta. Acestea vor fi prelucrate de catre SC Gordy’s Travel SRL in conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677/2001”), putand fi folosite in scopuri asociate comercializarii serviciilor si produselor noastre, cum ar fi:

 1. Procesarea comenzilor sau a cererilor Dumneavoastră;
 2. Oferirea de produse și/sau servicii către Dumneavoastră;
 3. Facturarea și încasarea valorii serviciilor;
 4. Soluționarea cererilor, a întrebărilor sau a reclamațiilor Dumneavoastră;
 5. Realizarea studiilor de piață și de produs și marketingul produselor și al serviciilor SC Gordy’s Travel SRL și ale companiilor partenere;
 6. Contactarea Dumneavoastră (inclusiv prin email sau telefon) în legatură cu oferte de produse și servicii Villa Trevi și ale companiilor partenere sau în legatură cu produse și servicii ale unor terțe părți care credem că ar putea fi de interes pentru Dumneavoastră (cu excepția cazului în care ne-ați adresat o cerere scrisă prin care refuzați să fiți contactat în acest sens);
 7. Alocarea sau oferirea unor eventuale recompense, reduceri sau beneficii;
 8. În urma introducerii datelor cu caracter personal ale Dumneavoastră în una dintre secțiunile Website-ului, vă dați acordul expres și neechivoc pentru ca deținatorul Website-ului, pentru întreaga durată a existenței acestuia, să poată folosi aceste date în scopuri de promovare, marketing, publicitate, statistici, precum și pentru informarea Dumneavoastră referitor la activitatea website-ului, precum și cu privire la serviciile și produsele/mărcile Villa Trevi, și a colaboratorilor săi.

2. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Drepturile Dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prevăzute de Legea 677/2001, sunt următoarele: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei.

Aceste drepturi includ următoarele:

 1. dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele Dumneavoastră sunt prelucrate de către SC Gordy’s Travel SRL;
 2. dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația Dumneavoastră particulară, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
 3. dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele SC Gordy’s Travel SRL sau al unui terț ori să fie dezvaluite unor terți într-un asemenea scop;
 4. dreptul de a vă adresa justiției în situația în care ați suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal;
 5. dreptul de a înainta plângere, către autoritatea de supraveghere în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, expediată pe adresa SC Gordy’s Travel SRL, Timișoara, Blv. Mihai Viteazu, nr. 30,  prin fax la numarul 0356803080 sau prin email la adresa office@villa-trevi.ro. În cerere se va preciza dacă se dorește ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar și e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea numai personal. SC Gordy’s Travel SRL va comunica informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

3. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

Prin transmiterea oricăror idei, comentarii, sugestii sau alte informaţii către noi referitoare la îmbunătăţirea Website-ului şi/sau a serviciilor legate de Website (denumite în continuare „transmiterea”), Dumneavoastră acceptaţi că astfel de transmiteri vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea SC Gordy’s Travel SRL. Nici o transmitere nu va reprezenta vreo obligaţie de confidenţialitate din partea SC Gordy’s Travel SRL şi nu va fi obligată să facă publică nici o transmitere.
SC Gordy’s Travel SRL va deţine toate drepturile legate de transmiteri şi va avea dreptul să folosească transmiterea fără restricţie, pentru orice scop, fie el comercial sau de altă natură, fără nici o compensaţie către Dumneavoastră. De asemenea, Dumneavoastră garantaţi că deţinătorul oricărui drept, inclusiv de drepturi morale, în contextul de faţă, a renunţat complet şi efectiv la toate aceste drepturi şi v-a transmis Dumneavoastră, în mod valid şi irevocabil, dreptul de a transmite drepturile de proprietate către SC Gordy’s Travel SRL.

SC Gordy’s Travel SRL are dreptul să dezvăluie informația:

 1. Companiilor partenere care pot folosi informația în aceleași scopuri ca și noi;
 2. Terțelor părți specificate la art. 1.6 din acești Termeni și Condiții;
 3. Agențiilor de urmărire a creditelor (cu excepția cazului în care avem o altfel de înțelegere) care au dreptul de a schimba informații despre Dumneavoastră cu alte organizații și care pot ține evidența persoanelor cu datorii.

4. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Dacă vom considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

Informații privind Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul (UE). 2016/679 au fost încalcate, aveți posibilitatea de a vă adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211/ +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet: www.dataprotection.ro

5. OPINIA DUMNEAVOASTRĂ

Opiniile Dumneavoastră privind confidențialitatea sunt importante pentru noi. Dacă aveți comentarii sau întrebări, contactați-ne la office@villa-trevi.ro .